contact-2
 22036886

週一, 15 七月 2019 18:49

第二屆野戰畢業旅行

2019-0516畢業旅行.jpg

第二屆的畢業旅行

我們再次帶著孩子勇往直前

 

化身成勇猛戰士,樣樣難不倒

扣上安全扣環,綁上童軍繩

我們奮力往上爬完成所有任務

 

走鋼索、高空垂降、攀岩、漆彈、射箭、人體手足球

不用緊張,不用害怕

我們是最厲害的小勇者

0715-7.jpg 0715-5.jpg

0715-1.jpg

0715-2.jpg 0715-12.jpg

0715-6.jpg

0715-10.jpg

0715-11.jpg 0715-3.jpg

0715-13.jpg

0715-9.jpg

0715-8.jpg

0715-14.jpg

0715-19.jpg

0715-18.jpg

0715-16.jpg

0715-15.jpg

0715-17.jpg